Zostať nažive, ako budete pohybovať svoj tank po otvorenom priestore, ako si oheň na útočiace nepriateľov. Grab snímača