Vektor remix klasickej hry Asteroids. Cool vektor výbuchy a automatické natáčanie. Sweet!