Drag a posuňte riadkov a stĺpcov zosúladiť 3 alebo viac rovnakých druhov ovocia.