Požiarna nádrž vášho delá na nepriateľské tanky. Dajte si pozor na vybuchujúce barely a pokúsiť sa vyhrať proti tankom AI.