Skákať Okolo vyhnutie sa cudzincov roboty. Odomknúť vylepšením, Ako je hádzanie Maciek Na nepriateľov.