Inovatívny nájsť rozdiel hra s pohybujúcou sa animácie príbeh namiesto statických snímok.