Kresliť tvary, ktoré umožnia, aby vaše pavúk prejsť medzery a riešiť hádanky dostať na web.