Ovládajte hojdanie lode na vlnách vody. Dostaňte všetkých pasažierov naspäť do kajút.