Požiarne svoje lode zbraň, aby zabil nepriateľa bojovníkmi. Drop bômb vyčistiť obrazovku. Take na šéfmi!