Prečítajte si vaše poslanie briefingy a potom výbuch mozgy z nepriateľov. Buď rýchly!