Snažte sa trafiť svojich nepriateľov, ktorí sa vám v tom snažia všetkými možnými prostriedkami zabrániť. Snažia sa utiecť, skryť, postaviť medzi vás prekážku a mnoho ďalšieho len aby ste neuspeli.