Bojovať proti nepriateľom v tomto boji zase štýl. Predám lektvary liečiť tvoje vlastné.