Pohybovať objekty vo svete fyziky zaklopať všetky trámy a kolapsu je pod bodkovanou čiarou.