Akčné, adventúra s diletantský štýlu. Sledujeme príbeh a dokončiť svoje ciele.