Riadiť auto a urvat poklady, potom park a zároveň driftovat a robiť to v rámci lehoty.