Chytiť všetky drahokamy v každej veži úrovni rýchlo, ako vyprší čas. Rôzne režimy hry zmeniť.