Riaďte svoje odťahový voz na správne miesto na ťahanie svojho zákazníka, presuňte svoje rozbité auto vliecť veľa.