Vyhnite sa biť do iných lodí, drevený, bane, alebo veľryby. Môžete zaparkovať?