Bojovaním s ostatnými ninjami získavate nové schopnosti a techniky.