Hoď čierne bowlingové gule čo najbližšie ku konektoru na zelenej ako je to možné.