Sledujeme príbeh, a zistiť, ako ste skončili v nemocnici. Nájsť položky a kombinovať ich.