Najlepšia uniknúť hra k dnešnému dňu. Môžete povedať, v tejto izbe útek bol leštený. Nice!