Podobne ako u Pacman jesť všetky položky s niekoľkými príležitostných vylepšenia, ktorá opustila jete duchmi.