Použiť obe ruky, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa po oboch stranách blokov prichádza na vás.