Pokračovať v úteku v tejto jednoduchej, ale značne boli uniknúť hra. Môžete si nájsť, čo potrebujete?