Strieľajte v tejto hre na ciele ukryté za barikádou.