Rôzne druhy nepriateľov, ktoré môžu len byť zabití niektoré zbrane. Prepínanie zbraní zabiť všetky.