Riaďte svoje 18 kolár cez diaľnicu a pokúsiť sa zaparkovať v tesnej škvrny na niektorých úrovniach.